Zeeuws Vlaamse Markten Logo
Wat is de CVAH?                                                                                                                
De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) is de brancheorganisatie waarin de markt- , rivier- en straathandelaren van Nederland verenigd zijn. Wij werken gezamenlijk aan een marktsituatie die gericht is op de toekomst. De kracht van onze organisatie ligt bij de ambulante ondernemers van Nederland die het belang van samenwerking inzien. Eén overkoepelend orgaan dat de individualiteit waarborgt van de ambulante ondernemer en de kracht vindt in de samenwerking.
 
 
Uniek in zijn soort
De CVAH is een unieke combinatie van werkgeversorganisatie en
 
belangenvereniging in één en bestaat in haar huidige structuur al sinds 1921. De vereniging heeft een democratische vorm en is landelijk opgedeeld in 38 afdelingen. De CVAH  vormt niet alleen voor de leden een betrouwbaar aanspreekpunt. Ook voor gemeenten is de vereniging een partner als het gaat om het (her) inrichten van marktterreinen, regelgeving, het opstellen van marktverordeningen en dergelijke. De ruime ervaring, gekoppeld aan de deskundige inbreng, heeft niet alleen op gemeentelijk niveau respect afgedwongen. Daarnaast wordt de inbreng van de CVAH landelijk hoog gewaardeerd. De Kamers van Koophandel, de diverse bedrijfs- en productschappen, maar ook de Sociaal Economische Raad zien de CVAH als een adviesorgaan met autoriteit.                                                                              
                                                                                                                
Ontwerp & realisatie: PreSoft